logo thietke24

THIETKE24 là đơn vị thiết kế sáng tạo và phát triển thương hiệu chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Top
Image Alt

Phiếu yêu cầu cung cấp nội dung thiết kế hoa văn áo

  1

  THÔNG TIN HOA VĂN ÁO

  2

  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TRONG THIẾT KẾ

  3

  THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BẠN

  Vui lòng cung cấp đầy đủ các nội dung có đánh dấu (*), sau đó bấm Bước tiếp theo để tiếp tục cung cấp thông tin

  Mục đích sử dụng (*)

  Bạn bấm vào Bước tiếp theo để tiếp tục cung cấp thông tin

  Vui lòng cung cấp đầy đủ các nội dung có đánh dấu (*), sau đó bấm Bước tiếp theo hoặc bấm vào Bước trước để quay lại sửa thông tin

  Bạn bấm vào Bước tiếp theo để tiếp tục cung cấp thông tin hoặc bấm vào Bước trước để quay lại sửa thông tin

  Vui lòng cung cấp đầy đủ các nội dung có đánh dấu (*), sau đó bấm vào nút chọn Chấp nhận cung cấp thông tin. Bấm vào Gửi thông tin nếu đã chính xác hoặc bấm vào Bước trước để quay lại sửa thông tin

  Bạn bấm vào nút chọn Chấp nhận cung cấp thông tin, sau đó bấm vào Gửi thông tin nếu đã chính xác hoặc bấm vào Bước trước để quay lại sửa thông tin